Náš osud je z jedné třetiny předurčen okamžikem narození, druhá třetina je v našich rukách a poslední třetina je věcí Prozřetelnosti.